Velkommen

Velkommen! Jeg hedder Claudia Carrara og er psykolog og psykoterapeut. Eftersom du nu er her, overvejer du sandsynligvis at få hjælp til at overvinde en vanskelig periode, eller måske kæmper du med depression, angst eller med uløste problemer, der ikke giver slip. Uanset årsagen, har du lige taget den første og vigtigste beslutning: At søge hjælp. Kig på min profil og ekspertiseområder, og hvis du har spørgsmål eller ønsker en afklaring, så send mig en mail eller – endnu hurtigere – ring til mig!

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Om mig

Jeg hedder Claudia Carrara og er uddannet psykolog fra Københavns Universitet med særligt fokus på klinisk- og neuropsykologi. Yderligere opnåede jeg en Ph.d.-grad inden for kognitiv psykologi i 2013. Desuden er jeg certificeret EMDR-terapeut og medlem af europæisk EMDR forening.

I løbet af årene har min karriere og mine interesser fulgt tre parallelle retninger: forskning i de neurale mekanismer, der former forskellige bevidsthedstilstande, psykoterapi og universitetsundervisning, sidstnævnte ved Københavns Universitet, hvor jeg har været tilknyttet som ekstern lektor siden 2012.

Jeg er født og opvokset i Italien og har boet i Danmark siden 1995. Jeg er gift og mor til tre børn.

Mit udgangspunkt er, at hver person har sine egne unikke ressourcer og måder at opfatte livet og dets udfordringer på. Som psykolog lytter jeg til dine ønsker, og arbejder målrettet på at identificere hvor dine behov ligger og hvordan du kan opnå glæde og balance i dit liv. 

Tillid og åbenhed vil være de bærende elementer i relationen mellem os.

Terapeutiske værktøjer og modeller

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) er en evidensbaseret integrativ psykoterapi, der blev udviklet af Francine Shapiro i slutningen af 1980’erne. Selvom metoden oprindeligt var beregnet til behandling af posttraumatisk stresslidelse (PTSD), har den gennem årene vist sig at være meget effektiv til at behandle andre psykiske problemer som angst, depression og fobier. Den adaptive informationsprocessingsmodel (AIP), som EMDR er baseret på, antyder, at mange psykiske lidelser stammer fra maladaptiv kodning og/eller ufuldstændig bearbejdning af traumatiske livserfaringer. Under en EMDR-session fokuserer individet på foruroligende minder, mens terapeutens håndbevægelser fremkalder laterale øjenbevægelser. Denne bilaterale stimulering gør det muligt for individet at opfatte minder med mere afstand, mærke følelserne mindre intenst, reducere de negative fysiske fornemmelser og endelig bearbejde disse minder på en mere adaptiv måde.

Systemisk terapi

Systemisk terapi fokuserer på de dynamikker, der omgiver os (par, venner, familie, kolleger osv.) og på, hvordan vi forholder os til dem. For at forstå oprindelsen af nuværende vanskeligheder koncentrerer terapien sig derfor om de erfaringer, der har formet individets udvikling, og de sociale og familiære dynamikker, der har påvirket, hvordan vi tilgår livet. Målet med den systemiske psykoterapi vil derfor være at erhverve nye strategier for at interagere med den sociale verden omkring os og at få en dybere forståelse af de oplevelser, der har ført til udviklingen af dysfunktionelle dynamikker

Kognitiv adfærdsterapi (CBT)

Denne tilgang bygger på evidensbaseret viden om, at vores tanker, følelser og handlinger er tæt forbundne. Den måde, hvorpå vi opfatter os selv, andre mennesker eller specifikke situationer, bidrager til at forme vores følelser og tanker, som igen kan påvirke den måde, vi reagerer i specifikke omstændigheder. Disse interaktive sløjfer, som kan spille en væsentlig rolle i at forme vores hverdag, er unikke, ligesom hver af os er unik. Terapi søger derfor at identificere den måde, hvorpå vi opfatter vores virkelighed ved at fokusere på vores tanker og følelser.

Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi er en form for psykoterapi, hvis primære mål er at bringe ubevidste tanker og følelser til bevidsthed, så individer kan forstå de ubevidste processer, uløste konflikter og tidlige livserfaringer, der påvirker nuværende adfærd og følelser. Denne tilgang understreger indflydelsen af tidlige barndomsoplevelser og dynamikken i interpersonelle relationer på vores nuværende mentale tilstand. Desuden udforsker terapien forekomsten af ubevidste respons- og relationsmønstre, der, rodfæstet i tidligere erfaringer, kan bidrage til at forme specifikke holdninger og nuværende adfærd.

Skematerapi

Skematerapi er baseret på forudsætningen om, at der er flere aspekter af os selv, som får os til at føle og opføre os forskelligt i forskellige situationer. En af de vigtigste kilder til psykologiske vanskeligheder opstår fra konflikter mellem forskellige dele af os selv. Kernen i skematerapi er konceptet om “skemaer”, som er dybt indgroede mønstre af tanker, følelser og adfærd, der udvikler sig i barndommen og forstærkes gennem livet. Disse skemaer, ofte dannet som reaktion på ikke-opfyldte følelsesmæssige behov eller traumatiske oplevelser, påvirker, hvordan individet opfatter sig selv og interagerer med andre. Terapiprocessen involverer at identificere og forstå disse maladaptive skemaer.

Hvad jeg kan også hjælpe dig med

  • Tristhed, meningsløshed og tomhed
  • Relationsproblemer
  • Livskriser
  • Hvornår man sætter grænser og hvordan
  • Frustrationer og vrede
  • Lavt selvværd

Terapeutisk tilgang

Jeg praktiserer integrativ psykoterapi, som er en omfattende terapeutisk tilgang, der kombinerer teknikker og principper fra forskellige psykologiske teorier og praksisser for at imødekomme individets unikke behov. Grundantagelsen for integrativ psykoterapi er, at ingen enkelt terapeutisk ramme tilstrækkeligt kan tackle kompleksiteten af vores psykologiske udfordringer. Derfor er det ikke individet, der skal tilpasse sig en type terapi, men terapien, der skal imødekomme personens behov.

Integrativ psykoterapi trækker på en række psykologiske tilgange, herunder systemisk terapi, psykodynamisk terapi, EMDR, skematerapi og kognitiv adfærdsterapi (CBT). Ved at indrage viden fra forskellige vinkler, søger terapien at integrere de kognitive, følelsesmæssige, adfærdsmæssige og fysiologiske aspekter af vores oplevelser. Endvidere værdsætter integrativ psykoterapi i høj grad den personlige historie og den kontekst, vi vokser op i, da den anerkender, at tidligere oplevelser, kulturel baggrund og socialt miljø væsentligt påvirker vores psykologiske tilstand. Derfor udforsker terapien ofte disse faktorer, med formålet til at hjælpe os med at forstå, hvordan vores fortid påvirker vores nuværende adfærd og følelsesmæssige velbefindende.

Endelig er relevans af båndet mellem terapeut og klient dybt understreget i integrativ psykoterapi, da et stærkt, tillidsfuldt forhold kan være et kraftfuldt middel til forandring.

Sammen vil vi skabe et sikkert rum, hvor vi med respekt og anerkendelse af dine tanker og følelser vil finde en ny måde for dig at tackle udfordringer, overvinde vanskeligheder og i sidste ende finde ro.


Priser

Individuel samtale                  900,-/50 min.

Par/Familier                               1700,-/80 min                

Studerende                                 700,-/50 min.

Der betales kontant eller via MobilePay efter hver konsultation

Afbud

Hvis du får brug for at melde afbud eller rykke din aftale, giv venligst besked senest 24 timer før. Senere afbud eller udeblivelse fra aftalt konsultation afregnes med fuld egenbetaling/ fuld takst.

Bemærk: Jeg har ikke aftale med sygesikringen, så derfor kan du desværre ikke benytte din lægehenvisning hos mig.